Princíp kondenzačného kotla

Úspornosť a efektivita spaľovacieho procesu tkvie v dosiahnutí čo najnižšej teploty spalín odchádzajúcich do komína a teda využitie čo najvyššej teploty pre samotné vykurovanie. Teda čím menej tepla “utečie do komína”, tým viac ho využijeme pre vykurovanie. Týmito vlastnosťami disponuje plynový kondenzačný kotol, ktorého princíp prináša efektívne vykurovanie pre domácnosti, kancelárie a aj iné
objekty.

Princíp kondenzačného kotla pripomína výhodnú recykláciu zdanlivo bezcenného odpadu. Okrem samotného plynu sa využíva aj tepelná energia spalín, takže znížime svoju spotrebu do vonkajšieho ovzdušia a vypustíme menej emisií. Dom alebo byt vykúrime stále lacnejšie a ohľaduplnejšie voči životnému prostrediu.

Vyššia účinnosť kondenzačného kotla

Konštrukcia a princíp fungovania kondenzačného kotla dokáže využiť viac ako 100% paliva dopraveného do kotla, teda plynu. Pri tradičných plynových pieckach z minulosti je to o 15% viac. Zvyšok plynu tieto staré zariadenia vypúšťali von. Tejto účinnosti kondenzačný kotol dosiahne vďaka využívaniu kondenzačného tepla spalín. Tento princíp je jednoduchý: Spaľovaním plynu vytvárame teplo a zároveň chemické látky, napríklad paru, ktoré tiež obsahujú významné množstvo tepelnej energie.

Kondenzácia, teda skvapalnenie umožňuje, že namiesto toho, aby sme tento zdanlivý odpad vypustili von, vo výmenníku klesne teplota vzduchu pod rosný bod (asi 57 stupňov Celzia), takže horúca para zmení svoje skupenstvo a dostane podobu chladnej vody (kondenzátu). Pritom odoberieme spalinám tepelnú energiu, ktorú kondenzačný kotol zúžitkuje k ďalšiemu ohrevu a vykurovaniu.

Pravidelná údržba a revízie kotla

Princíp kondenzačného kotla šetrí životné prostredie a rodinné rozpočty. To je však možné iba vtedy, ak všetky jeho komponenty fungujú bezchybne. Preto je dôležité každý rok si nechať kotol skontrolovať a vykonať na ňom základné operácie preventívnej údržby. Súčasťou našich služieb je nie len rýchly a odborný servis v prípade porúch, ale predovšetkým pravidelné ročné revízie kondenzačných kotlov a preventívna údržba. Radi za vami prídeme a postaráme sa o vaše cenné vykurovacie zariadenie.