Princíp kondenzačného kotla

Úspornosť a efektivita spaľovacieho procesu tkvie v dosiahnutí čo najnižšej teploty spalín odchádzajúcich do komína a teda využitie čo najvyššej teploty pre samotné vykurovanie. Teda čím menej tepla “utečie do komína”, tým viac ho využijeme pre vykurovanie. Týmito vlastnosťami disponuje plynový kondenzačný kotol, ktorého princíp prináša efektívne vykurovanie pre domácnosti, kancelárie a aj iné
objekty.

Princíp kondenzačného kotla pripomína výhodnú recykláciu zdanlivo bezcenného odpadu. Okrem samotného plynu sa využíva aj tepelná energia spalín, takže znížime svoju spotrebu do vonkajšieho ovzdušia a vypustíme menej emisií. Dom alebo byt vykúrime stále lacnejšie a ohľaduplnejšie voči životnému prostrediu.

Vyššia účinnosť kondenzačného kotla

Konštrukcia a princíp fungovania kondenzačného kotla dokáže využiť viac ako 100% paliva dopraveného do kotla, teda plynu. Pri tradičných plynových pieckach z minulosti je to o 15% viac. Zvyšok plynu tieto staré zariadenia vypúšťali von. Tejto účinnosti kondenzačný kotol dosiahne vďaka využívaniu kondenzačného tepla spalín. Tento princíp je jednoduchý: Spaľovaním plynu vytvárame teplo a zároveň chemické látky, napríklad paru, ktoré tiež obsahujú významné množstvo tepelnej energie.

Kondenzácia, teda skvapalnenie umožňuje, že namiesto toho, aby sme tento zdanlivý odpad vypustili von, vo výmenníku klesne teplota vzduchu pod rosný bod (asi 57 stupňov Celzia), takže horúca para zmení svoje skupenstvo a dostane podobu chladnej vody (kondenzátu). Pritom odoberieme spalinám tepelnú energiu, ktorú kondenzačný kotol zúžitkuje k ďalšiemu ohrevu a vykurovaniu.

Pravidelná údržba a revízie kotla

Princíp kondenzačného kotla šetrí životné prostredie a rodinné rozpočty. To je však možné iba vtedy, ak všetky jeho komponenty fungujú bezchybne. Preto je dôležité každý rok si nechať kotol skontrolovať a vykonať na ňom základné operácie preventívnej údržby. Súčasťou našich služieb je nie len rýchly a odborný servis v prípade porúch, ale predovšetkým pravidelné ročné revízie kondenzačných kotlov a preventívna údržba. Radi za vami prídeme a postaráme sa o vaše cenné vykurovacie zariadenie.

Ako vybrať vhodný kotol

Váhate, ako si vybrať kotol? Ktorý typ je najvhodnejší práve pre váš byt, či rodinný dom? Poďme si ukázať, aké sú možnosti vykurovania, ohrevu teplej vody a ktoré faktory sú dôležité pri voľbe budúceho srdca vykurovania vášho domova.

Najskôr si musíme ujasniť to najdôležitejšie – čím budete kúriť? Jednoduchá otázka, ale odpoveď je už o dosť zložitejšia.

Výber paliva pre váš kotol

V zásade máme 4 možnosti – topiť drevom, uhlím, elektrinou alebo plynom

Drevo je dnes ako palivo určite najlacnejšie, avšak je s ním veľa práce. Je dôležité si vedieť priznať, či na prípravu dreva budete mať  vždy silu a čas. Alebo dostatok peňazí na nákup už pripraveného paliva. Nezabudnime na fakt, že väčšina palivového dreva predávaného u nás má vysoký obsah vody (nad 20%), teda sa jedná o drevo, ktoré musíte minimálne 2 až 3 roky nechať ležať “vonku pod plachtou” a takto
ho vysušiť. Teda ďalšie starosti a čas.

Momentálne najdrahšie vychádza vykurovanie elektrinou, aj keď technológie sa z roka na rok zlepšujú a v kombinácii s rôznymi systémami fotovoltaiky a uskladňovania energie sa dnes dostávame k zaujímavým úsporám. Elektrické vykurovanie však musíte dnes riešiť komplexne spolu s návrhom tepelnej bilancie celého domu, teda väčšinou spolu s prvkami pasívnych domov a podobne.

Pomyselnou strednou zlatou cestou je potom vykurovanie plynom – elegantné a osvedčené riešenie. Sezóna vykurovania plynom pre rodinný dom sa môže vojsť do 1000€ (v závislosti na veľkosti priestoru, hrúbke a kvalite zateplenia a v neposlendom rade efektívneho návrhu systému).  Budúcnosť plynových kotlov je samozrejme v kotloch kondenzačných, u ktorých sa dosahuje neuveriteľná účinnosť, teda aj nízke
náklady na vykurovanie.

Prevedenie kotla

Kotle sa vyrábajú ako závesné na stenu alebo stacionárne (postavené na zemi). U elektrického kotla nemusíte riešiť jednu dôležitú vec a tou je odťah spalín. Pred jeho inštaláciou si ale musíte overiť, či váš dodávateľ elektrickej energie tento odber schváli.

Plynový kotol atmosferický potrebuje vyvložkovaný odťah spalín do komína, no dnes sa už tieto kotle prakticky nemontujú. V prevedení turbo sa riešil odťah spalín ventilátorom a teda ste ich mohli odviesť von cez obvodovú stenu.

Dnes sa stretneme predovšetkým s kondenzačnými kotlami. Tieto kotle plnia najprísnejšie ekologické predpisy, sú vybavené kvalitnou elektronikou aj čerpadlami, ktoré plnia štandardy Energy-related products (ErP). Tieto kotle sú veľmi účinné. Pre maximálne využitie kvalít kondenzačných kotlov je vhodné tieto prevádzkovať vo väčšom objeme vykurovacej vody (tri a viac doskových radiátorov a pod.). Ideálne by mal kotol mať na výstupe vykurovacej vody do radiátorov okolo 50°C a teplotu vracajúcej sa vody okolo 30°C, tým sa využije účinnosť kotlov do kúrenia až na 108%. Spaliny z kondenzačného kotla je možné odvádzať cez stenu von, ale aj do komína (po vyvložkovaní špeciálnou vložkou pre kondenzačné kotle). Je potrebné myslieť na to, že pri inštalácii kondenzačného kotla je potrebné mať možnosť pripojenia na vodovodný odpad. Vznikajúci kondenzát musí mať možnosť voľného odtoku.

Príprava úžitkovej vody

Ak má byť kotol na vykurovanie zároveň určený aj na ohrev teplej úžitkovej vody, máte niekoľko možností, ako situáciu vyriešiť

Kotol s prietokovým ohrevom – kotol ohrieva iba tú vodu, ktorú v danú chvíľu odoberáte. Pre dostatočný komfort teplej vody odporúčame minimálny výkon kotla 24 kW. Pre kvalitu prípravy TÚV je v tomto prípade rozhodujúce pravidelné čistenie hydraulického okruhu kotla.

Kotol so vstavaným zásobníkom – v tomto prípade je TÚV zohrievaná do malého zásobníku, ktorý je súčasťou kotla (väčšinou v objeme 40 – 55  litrov TÚV). V prípade väčšieho odberu nastupuje aj u týchto kotlov princíp prietokového ohrevu TÚV. Tak isto je potrebné čistenie kotla raz za rok).

Ohrev pomocou externého zásobníka TÚV – Výrobcovia ponúkajú už priamo zostavy kotla a zásobníka, kedy sa zostava skladá z kotla na kúrenie a nepriamo ohrievaného zásobníka. Kotle väčšinou v sebe majú už zabudovanú “odbočku” vykurovacej vody, ktorá rozdeľuje túto vodu do radiátorov alebo zásobníka. V zásobníku potom voda prechádza systémom trubiek, ktoré ohrievajú TÚV v zásobníku.

Maximálny výkon kotla

Tento parameter zámerne uvádzame až ako posledný, pretože záleží na kombinácii všetkých predchádzajúcich parametrov. Pre určenie maximálneho výkonu kotla pre vykurovanie zoberieme do úvahy veľkosť priestoru, zateplenie, materiál stien a pod. Medzi naše služby patrí bezplatný návrh najefektívnejšieho systému vykurovania (za podmienky, že si od nás kupujete zariadenie alebo montáž vykurovacieho systému), vrátane návrhu typu a výkonu kotla.

Rozhodne môže byť rovnakou vážnou chybou mať kotol predimenzovaný a teda s výkonom vysoko nad vaše potreby, čo pochopiteľne bude dlhodobo načierať do vašej peňaženky) ako navrhnúť kotol s nedostatočným výkonom, čo sa prejaví jednak tepelným diskomfortom, ale opäť bude klásť nároky na beh kotla a taktiež sa môže premietnúť do vyšších nákladov na prevádzkovanie kotla.

V rámci našich služieb vám radi poradíme a pripravíme efektívny návrh vykurovania. Budeme radi, ak sa nám ozvete, aby sme sa vám mohli venovať.